1 Kenar ilmekten sonra 2 ilmek sağ şiş yardımı ile sağa doğru çaprazlanır.

2 Çaprazlanan ilmekler sol şişe alınıp düz örülür.

3 Yanındaki 2 ilmek bu kez sol şiş yardımı ile sola doğru çaprazlanır. Sol şişe alınıp düz örülür.

4 Modelin arka sıraları ters örgü ile örülür.

5 İkinci ve daha sonraki sıralarda , birinci sırada sağa çaprazlanan ilmekler sola,

6 Sola çaprazlanan ilmekler sağa çaprazlanıp örülerek petekler oluşturulur.

7 Modelin bitmiş hali.