31 Mart 2013 Pazar

Verev atkı modeli yapılışı


ben örneği 21 ilmek üzerinden çıkardım. 3 ve katlarından oluşuyor. Bir sıra haraşo ördükten sonra arka sırada18 ilmek örülüyor ve geri dönülüyor, yani 3 ilmek kalana kadar geri dönülüyor. sonra 15 ilmek örülüp geri dönülüyor.sırayla 12 ilmek ör geri dön, 9 ör geri :) 6 ör geri dön, 3 ör geri dön :) şimdilk dönmeler bitiyor :) bütün ilmekler yani 21 ilmek örülüyor. 21 ilmeği ördükten sonra örgünün kısa kısmına geliniyor bu sefer bu taraftan 3 3 örülmeye başlanıyor yanı geri dönmelere başlanıyor :) bu şekilde devam edilir. Dikkat etmemiz gereken 3 3 örmeler bittikten sonra bir sıra bütün ilmekleri örmeyiunutmamalıyız :) ben iki renkle yaptık anlaşılması daha kolay olsun diye :) ebruli yunlerlede çok güzel oluyor.
Bu örneği 3 3 geri dönerek yapabildiğimiz gibi 1 ilmek 1 ilmek geri dönmelerlede yapabiliriz. Birli olan modelin reminide veriyorum ondan atkı yapmıştım :)
Hadi kolay gelsin :) takıtdığınız konulada elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım :)
I took samples of 21 stitches. And consists of three floors. Sırada18 a row of stitches knit haraşo ördükten and then reverting back to back, so reverting back until 3 stitches. dönülüyor.sırayla then back to 15 stitches 12 stitches eg Back to örülüp, 9 eg 6, eg :) Back to back, back to 3, eg :) :) şimdilk ends rotations, so all the stitches knit 21 stitches. After a short section of lattice geliniyor 21 stitches ördükten 3 3 knitted hand this time, it started to go back :) keep it that way as well is started. We should pay attention after the end of a row of knitting all stitches örmeyiunutmamalıyız 3 3 :) I had two colors would be easier to understand :) is a very nice marbled yunlerlede.
Return to this example as we could do 3 3 1 stitch 1 stitch can dönmelerlede back. Association of the model scarf made ​​it :) I’m reminide
Let’s try to help as much as I can take it easy :) :) takıtdığınız konulada


EmojilerEmojiler

Bu sitenin içeriği yazarın özgün paylaşımlarından ve muhtelif sitelerden derlenen alıntılardan ibarettir.